Archiplan - Pracownia projektowa

Archiplan - Pracownia projektowa

Informacje podstawowe

Adres:
Starowiejska 17/7A
81-356 Gdynia

Tel: 58 621-10-00

Fax: 58 661-80-15

E-mail: sekretariat@archiplan.com.pl

Adres www: www.archiplan.com.pl

Archiplan - Pracownia projektowa

Archiplan - Pracownia projektowa

O firmie

Archiplan Spółka z o.o. powstała w 2009 roku po przekształceniu Pracowni Projektowej Archiplan Wojciech Rydzyński, która działa na rynku od 1995 roku i przez kolejne lata rozbudowywała swoje struktury. Kładziony od początku nacisk na wykształcenie i kwalifikacje pracowników przyczynił się do tego, że w chwili obecnej zatrudniamy najbardziej doświadczonych architektów i inżynierów budownictwa a profesjonalizm sprawia, że nie obawiamy się wielkich wyzwań.


Jesteśmy wielobranżowym biurem projektowym oferującym usługi w zakresie realizacji projektów architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Przygotowujemy realizację inwestycji przeprowadzając przetargi prowadzące do wyłonienia wykonawcy, pełnimy również nadzory inwestorskie oraz prowadzimy inwestycje do momentu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.


Zespół Pracowni oraz wyposażenie techniczne umożliwiają profesjonalne, sprawne i terminowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz kompleksową obsługę inwestycji.

Archiplan - Pracownia projektowa

Oferta

Świadczymy również usługi z zakresu obsługi inwestycji takie jak:

  • doradztwo i/lub przygotowanie inwestycji wraz z analizą uwarunkowań formalno-prawnych i ekonomicznych,
  • analiza chłonności działek na podstawie aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy (określenie max PUM),
  • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów formalnych (warunki techniczne, mapy, uzgodnienia, decyzje o warunkach zabudowy itp.),
  • wykonywanie opracowań przedprojektowych - takich jak: inwentaryzacje, ekspertyzy wielobranżowe, studia funkcjonalno-programowe itp.,
  • wizualizacje architektoniczne projektowanych przez nas obiektów bądź na oddzielne zlecenie,
  • szacowanie kosztów planowanej inwestycji,
  • nadzór nad realizacją inwestycji,
  • realizacja przetargów wyboru Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawców.

Archiplan - Pracownia projektowa

Galeria