BMT WYBRZEŻE Marek Lewandowski

BMT WYBRZEŻE Marek Lewandowski

Informacje podstawowe

Adres:
Czwartaków 8/3
81-115 Gdynia

Tel: 58 665-98-71

Fax: 58 665-98-72

E-mail: bmt@wybrzeze.org

Adres www: www.bmtwybrzeze.pl

Godziny otwarcia:
pn-wt10:00 - 15:00
śr12:00 - 17:00
czw-pt10:00 - 15:00

BMT WYBRZEŻE Marek Lewandowski

BMT WYBRZEŻE Marek Lewandowski

O firmie

Firma BMT Wybrzeże kieruje swoją ofertę zarządzania nieruchomościami do właścicieli i użytkowników wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych.

Na rynku nieruchomości działamy od 2004 roku. Fundamentalną zasadą w naszej pracy jest partnerstwo w działaniu. Dysponując zespołem doświadczonych administratorów, księgowych oraz prawników służymy naszym klientom skuteczną radą i pomocą. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansów oraz właściwego stanu użytkowego Waszej nieruchomości. W naszych działaniach współpracujemy ze sprawdzonymi na rynku firmami remontowo - budowlanymi we wszystkich branżach oraz jednostkami projektowymi, które gwarantują wysoki poziom realizacji zlecanych im usług.

 

Najistotniejsze wartości, do których przykładamy wagę w naszej pracy, to:

• Wywiązywanie się z powierzonych nam zadań w zgodzie z obowiązującym prawem;

• Szacunek dla naszych klientów, partnerów oraz konkurentów;

• Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej zarządcy nieruchomości;

 

Jesteśmy profesjonalistami dbającymi o powierzoną nam własność w najlepiej rozumianym interesie naszych klientów.

BMT WYBRZEŻE Marek Lewandowski

Oferta

Usługa Administrowania obejmuje:

• prowadzenie i aktualizacja dokumentacji eksploatacyjnej (w tym książki obiektu) nieruchomości;
• pomoc w zawarciu lub kontynuacji umowy ubezpieczenia części wspólnej nieruchomości;
• pomoc w zawieraniu umów na stałe dostawy mediów (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki, energia cieplna), składowanie i wywóz nieczystości stałych oraz utrzymanie porządku w części wspólnej nieruchomości, oraz kontrola realizacji tych umów;
• prowadzenie wykazu lokali oraz ewidencji ich właścicieli i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
• organizowanie i obsługa zebrań wspólnoty, w tym zawiadamianie właścicieli o terminie i miejscu zebrań oraz o podjętych w ich wyniku uchwałach;
• opracowywanie rocznych Planów Gospodarczych oraz projektów uchwał;
• prowadzenie oraz archiwizacja korespondencji Wspólnoty;
• zapewnienie obsługi prawnej wspólnoty w sprawach dotyczących użytkowania części wspólnych nieruchomości;
• windykacja należności wspólnoty w trybie postępowania upominawczego oraz przygotowywanie dla zarządu dokumentacji dla spraw sądowych dotyczących wierzytelności wspólnoty.

Na życzenie naszych klientów pomagamy również w pozyskaniu firm zapewniających utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości oraz utrzymanie terenów zielonych.

 

Usługa Księgowości obejmuje:

• prowadzenie Ksiąg lub ewidencji pozaksięgowych wspólnoty w sposób przewidziany stosownymi przepisami;
• bieżące księgowanie opłat na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości wspólnej oraz zaliczek na fundusz remontowy;
• zapewnienie właścicielom lokali dostępu porzez łącze internetowe do ich indywidualnych ewidencji księgowych;
• zapewnienie zarządowi wspólnoty dostępu poprzez łącze internetowe do indywidualnych ewidencji księgowych wszystkich właścicieli lokali;
• sporządzanie wymiarów opłat na fundusz bieżący i remontowy dla właścicieli lokali;
• monitorowanie rozliczeń i wpłat oraz okresowe przekazywanie zarządowi wspólnoty informacji o wyliczonych różnicach;
• obsługa konta bankowego wspólnoty;
• przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z wykonania rocznych Planów Gospodarczych oraz bilansów Wspólnoty;
• prowadzenie kwartalnych rozliczeń zużycia zimnej wody oraz energii cieplnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz uchwałami Wspólnoty;
• wydawanie zaświadczeń lub poświadczanie wystąpień właścicieli o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub pomocy społecznej;

 

Obsługa Techniczna Nieruchomości obejmuje:

• zlecanie okresowych kontroli stanu technicznego nieruchomości wymaganych Prawem Budowlanym oraz monitorowanie realizacji wydanych w ich wyniku zaleceń;
• usuwanie awarii oraz ich skutków powstałych w obrębie części wspólnej nieruchomości w ramach całodobowego instalacyjnego pogotowia lokatorskiego;
• sprawdzanie kosztorysów i kalkulacji finansowych dotyczących prac remontowo - budowlanych;
• doradztwo techniczne dla Zarządu w sprawach związanych z remontami oraz inwestycjami dotyczącymi nieruchomości wspólnej;
• udział osoby z odpowiednimi kwalifikacjami podczas realizacji i odbioru robót remontowo - budowlanych;
• wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych nieruchomości wspólnej - Wspólnota pokrywa jedynie koszt zakupionych materiałów wg. faktur ich zakupu.

BMT WYBRZEŻE Marek Lewandowski

Galeria