JR Valuation Przedsiębiorstwo wycen i ekspertyz majątkowych

JR Valuation Przedsiębiorstwo wycen i ekspertyz majątkowych

Informacje podstawowe

Adres:
Karola Kurpińskiego
80-169 Gdańsk

Tel: 660-388-760

E-mail: wycena@jrvaluation.pl

Adres www: www.jrvaluation.pl

JR Valuation Przedsiębiorstwo wycen i ekspertyz majątkowych

JR Valuation Przedsiębiorstwo wycen i ekspertyz majątkowych

O firmie

Założycielem firmy jest absolwent Politechniki Gdańskiej mgr inż Robert Jażdżewski
-
rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia do szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych nr 4883,
- biegły sądowy - decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku nr Adm.0140-268/11.

Absolwent:

 • 1997 r. - tytuł magistra inżyniera - Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii,
 • 2004 r. - Wycena Nieruchomości - Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa i Architektury (studia podyplomowe),
 • 2011 r. - Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami - Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie (studia podyplomowe),


Organizacje zawodowe:

 • Członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
 • Członek/ uczestnik Pomorskiego Konsorcjum Rzeczoznawców Majątkowych tworzącego bazę danych o cenach nieruchomości województwa pomorskiego.


Doskonalenie zawodowe:

 • 2001 - ZDZ - "Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych metodą komputerową i tradycyjną",
 • 2008 - PTRM - "Zmiany przepisów prawa z zakresu gospodarki nieruchomościami",
 • 2008 - PTRM - "Czynności rzeczoznawcy majątkowego (biegłego sądowego) w świetle orzecznictwa i przepisów prawa (studia przypadków)",
 • 2008 - PTRM - "Podejście dochodowe, metoda zysków w teorii i praktyce",
 • 2009 - PTRM - "Odszkodowanie za grunt wywłaszczony pod drogi",
 • 2009 - PTRM - "Urządzenia infrastruktury technicznej. Pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń",
 • 2010 - PFSRM - kurs specjalistyczny "Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego",
 • 2010 - PTRM - "Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej i Komisjami Arbitrażowymi",
 • 2010 - PTRM - "Specyfika wycen nieruchomości komercyjnych i rolnych",
 • 2011 - PFSRM/ZBP - kurs specjalistyczny - "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności",
 • 2011 - PFSRM/ZBP - egzamin z "Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" - certyfikat nr 368/2011.
 • 2012 - PTRM - "Sporządzanie wycen na potrzeby sądów i komorników",
 • 2012 - PTRM - "Doskonalenie wyceny nieruchomości leśńych",

JR Valuation Przedsiębiorstwo wycen i ekspertyz majątkowych

Oferta

Przedsiębiorstwo Wycen i Ekspertyz Majątkowych JR VALUATION świadczy usługi w zakresie określania wartości praw majątkowych:

 • wycena nieruchomości,
 • wycena maszyn i urządzeń,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • wycena służebności,
 • opinie dotyczące rynku nieruchomości,
 • opinie dotyczące gospodarki nieruchomościami,
 • opinie dotyczące inwestycji rzeczowych,
 • sporządzanie biznes planów i studiów możliwości.Obszar działalności
W zakresie sporządzania wycen nieruchomości podstawowy obszar działania obejmuje teren województwa pomorskiego.
W zakresie pozostałych analiz obszar działania obejmuje teren całego kraju.


Wycena jest realizowana przy pomocy podejścia dochodowego, porównawczego, kosztowego oraz mieszanego dla celów:

 • bankowych (certyfikat nr 368/11),
 • sądowych (biegły sądowy - decyzja Adm. 0140-268/11),
 • kupna - sprzedaży,
 • negocjacji - ofert,
 • księgowych,
 • ubezpieczeń,
 • odszkodowań.

JR Valuation Przedsiębiorstwo wycen i ekspertyz majątkowych

Galeria