Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Sp. z o.o.

Informacje podstawowe

Adres:
Jana Matejki 6
80-232 Gdańsk

Tel: 58 345-20-62

Fax: 58 341-16-92

E-mail: opex@opex.gda.pl

Adres www: www.opex.gda.pl

Godziny otwarcia:
codziennie 8:00 - 16:00

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Sp. z o.o.

O firmie

Przedsiębiorstwo zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Gdańsku 31.12.1988 roku (RHB 2006). Działalność gospodarczą rozpoczeliśmy 15.01.1989. W dniu 02.08.2001 r. Spółkę wpisano w Sądzie Rejonowym w Gdańsku do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000024314. W 1993 roku firma uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony powietrza i powierzchni ziemi - zaświadczenie nr NPo/rz/221/93 z dn. 24.02.1993r.

Od roku 1999 zatrudniona kadra posiada tytuły biegłych z listy Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie:

  • postępowania wodnoprawnego;
  • ochrony przyrody;
  • sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko;
  • sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

 

Od roku 2000 nasi pracownicy posiadają tytuły  biegłych z listy wojewody pomorskiego w zakresie:

  • postępowania wodnoprawnego;
  • ochrony przyrody;
  • sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

 

Po cyklu szkoleń pracowników w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie pod nadzorem pracowników British Standards Institution, w 1997 roku wprowadziliśmy zasady funkcjonowania zgodne z normą ISO 14000.

 

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Sp. z o.o.

Oferta

Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu ochrony środowiska, które kierowane są do działających podmiotów produkcyjnych i usługowych, organów administracji, organizacji oraz podmiotów zamierzających realizować nowe przedsięwzięcia. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, zarówno w zakresie sposobu obsługi jak i wyceny usług. Wykonywane przez nas prace spełniają obowiązujące wymagania prawa oraz wszelkie standardy gwarantujące pomyślny przebieg procedur związanych z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Sp. z o.o.

Galeria