Czy inwestycja w uzyskanie certyfikatu BREEAM może się zwrócić?

2020-06-15

Czy inwestycja w uzyskanie certyfikatu BREEAM może się zwrócić?

Certyfikat BREEAM jest obecnie jednym z najpopularniejszych w budownictwie. Taką certyfikacją mogą zostać objęte zarówno nowe projekty, jak i budynki aktualnie użytkowane oraz modernizowane. Przy ocenianiu nieruchomość sprawdza wiele aspektów środowiskowych, ekologicznych i ekonomicznych. To powoduje, że inwestycja zgodna z certyfikacją może przynieść oszczędności, a z czasem także zwrot kosztów.

BREEAM, czyli Building Research Establishment Environmental Assessment Method, to metoda oceny budynków, w której sprawdzana jest ich przyjazność dla środowiska oraz komfort użytkowników. Dodatkowo certyfikacja ta wyznacza również standardy dla zrównoważonego i ekologicznego projektowania nowych budynków.

Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM klasyfikowana jest w 10 kategoriach, do których należą m.in. zarządzanie projektem, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, ekologia, ochrona przed emisją zanieczyszczeń oraz innowacyjność.

Budynki są oceniane punktowo, a ich ilość jest przeliczana na procenty. W certyfikacji BREEAM wyróżniamy 5 standardów oceny: Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding. Najczęściej oceniane inwestycje otrzymują normę Good, rzadziej Excellent. Natomiast najwyższy poziom oceny BREEAM określany jest jako Outstanding - wyznacza najlepsze parametry obiektu, doboru działki i eksploatacji.

Korzyści z uzyskania certyfikatu BREEAM

Otrzymanie certyfikatu BREEAM może mieć dla inwestora ogromne znaczenie, ponieważ nie tylko potwierdza dobrą jakość budynku, ale również świadczy o zachowaniu standardów energooszczędnych i ekologicznych. Dodatkowo taka certyfikacja może zwrócić się na przestrzeni lat. Jednak zwrot poniesionych kosztów jest uzależniony od poziomu oceny budynku, stosowania się do wytycznych, współpracy pomiędzy uczestnikami inwestycji oraz zależy od doświadczenia organizacji, która przeprowadza certyfikację.

Warto zauważyć, że certyfikacja BREEAM  daje także wiele korzyści środowiskowych. Nie tylko minimalizuje wpływ inwestycji na środowisko, ale również zwiększa bioróżnorodność, ogranicza zużycie wody, energii oraz przyczynia się do redukcji spalin i hałasu.

Jak uzyskać certyfikat BREEAM?

Dobór odpowiedniego standardu BREEAM nie jest prosty, ponieważ wiąże się z wieloma aspektami, które trzeba przeanalizować i zweryfikować także pod względem finansowym. Aby wszystkie procedury były spójne i spełniły wytyczne certyfikatu, ważne jest zaangażowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz udział konsultanta i asesora BREEAM.

Na wybór standardu BREEAM wpływa kilka ważnych czynników. Jest on zależny przede wszystkim od etapu inwestycji, ponieważ na niektórych poziomach budowy czy modernizacji uzyskanie określonego standardu może być ograniczone. Dodatkowo istotne są również możliwości finansowe oraz oczekiwania przyszłych użytkowników, lokalizacja, zastosowanie rozwiązań w zakresie zagospodarowania działki i jej otoczenia.

Certyfikacja BREEAM daje wiele korzyści nie tylko ekologicznych, energooszczędnych, ale również ekonomicznych. Zastosowanie w budynkach nowoczesnych rozwiązań i materiałów eco zapewni użytkownikom oszczędności, a inwestorowi zwrot kosztów.

undefinedSkontaktuj się z nami

Potrzebna Ci pomoc? Nasz konsultant może w każdej chwili Ci pomóc.

Dziękujemy za przesłanie wiadomości!

Wypełnij poprawnie wszystkie pola formularza!