Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości
Cena 235 000 zł
Cena za metr 26 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Mazowieckie/Płocki/Drobin/Kozłowo ,

Syndyk NOSTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

Zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, oznaczonej jako dz. ew. nr. 236 o powierzchni 9 056 m², z obrębu 0019, dla których Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, PL1E/00025386/4

Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka : Warszawa ul. Żurawia 32/34 lok. 521 w terminie do dnia 10.08.2020 roku.

Wadium w wysokości 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości NOSTER Sp. z o. o. numerze: 75 1090 1014 0000 0001 3749 4337, z dopiskiem Sprzedaż – sygn. akt. XIX GUp 600/19 najpóźniej do dnia 10.08.2020 r. przy czym liczy się termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym Upadłego.

Oferta musi zawierać co najmniej:
1. Dokładne dane oferenta
2. Określenie przedmiotu zakupu
3. Oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje

Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod tel. 22 58 14 684
Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok.521 w dniu 11.08.2020 roku, o godz.10.00

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieskorzystania z żadnej oferty lub odstąpienie od sprzedaży bez podania przyczyny.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 36204
Liczba wyświetleń strony: 172



Rodzaj budynku Hala produkcyjna
Cena 235000
Rynek Wtórny
Liczba pięter 1
Powierzchnia 9055.7
Przeznaczenie (obiekt) Przemysłowo/Produkcyjne

Lokalizacja