ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości, ruchomości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze

ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości, ruchomości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze
ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości, ruchomości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze
ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości, ruchomości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze
ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości, ruchomości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze
Cena 3 040 000 zł
Cena za metr 6 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Pomorskie/Kwidzyński/Kwidzyn/Nowy Dwór ,

OBWIESZCZENIE o przetargu

Syndyk w postępowaniu upadłościowym EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Dworze, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GU p 233/18, na mocy art. 320 ustawy - Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu z dnia 23 sierpnia 2020 roku.

ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż nieruchomości, ruchomości EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze

1. Działka nr 51/33, o powierzchni 1.410 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 158 m2 wraz z udziałem 1/5 w działce nr 51/38, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 36.510,08 zł netto (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziesięć zł 08/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
2. Działka nr 51/34, o powierzchni 729 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowana wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiącej drogę wewnętrzną oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 16.404,30 zł netto (szesnaście tysięcy czterysta cztery zł 30/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
3. Działka nr 51/35, o powierzchni 2.312 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana wiatą magazynową o powierzchni zabudowy 580 m2 , wraz z udziałem 1/5 w działce nr 51/38, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 61.463,63 zł netto (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy zł 63/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
4. Działka nr 51/36, o powierzchni 1.633 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „zakupów”- magazynowo-gospodarczym o pow. użytkowej budynku 414,00 m2 i wiatą o powierzchni użytkowej wiaty 471 m2, wraz z udziałem 1/5 w działce nr 51/38, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 161.874,61 zł netto (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł 61/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
5. Działka nr 51/37, o powierzchni 1.603 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „magazynu regeneracji i zbytu” zakupów-magazynowo-produkcyjnym, o powierzchni użytkowej 864 m2 , wraz z udziałem 1/5 w działce nr 51/38, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 232.908,41 zł netto (dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiem zł 41/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
6. Działka nr 51/39, o powierzchni użytkowej 8.841 m2 , w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „warsztatu naprawczego”-usługowo-produkcyjnym, o powierzchni użytkowej 1.722 m2 , wraz z udziałem 1/5 w działce nr 51/38, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 418.049,80 zł netto (czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć zł 80/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
7. Działka nr 51/41, o powierzchni użytkowej 241 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „sprężarkowni” w pow. użytkowej 68 m 2 i wagi z wagą najazdową - usługowo-produkcyjny o pow. użytkowej 7 m2, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją. Wraz ze sprzedażą nieruchomości sprzedaży podlega ruchomość - urządzenie wagi samochodowej KM 35-63, za łączną cenę wywoławczą 19.290,49 zł netto (dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł 49/100), w tym cena ruchomości 1.412,50 zł netto (jeden tysiąc czterysta dwanaście zł 50/100);
8. Działka nr 51/43, o powierzchni użytkowej 485 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana wiatą stalową magazynowo-gospodarczą, o pow. użytkowej 185 m2, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 28.411,74 zł netto (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jedenaście zł 74/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
9. Działka nr 51/44, o powierzchni użytkowej 3.249 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „regeneracji i produkcji z częścią socjalno-biurową” - wydzielona część z łącznikiem ( wschodnia ), o pow. użytkowej 917 m2, wraz z udziałem 1/4 w działce nr 51/55, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją. Wraz ze sprzedażą nieruchomości sprzedaży podlegają ruchomości - maszyny i urządzenia stanowiące załącznik nr 1, za łączną cenę wywoławczą 313.196,99 zł netto (trzysta trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 99/100), w tym cena ruchomości 69.564,50 zł netto (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery zł 50/100);
10. Działka nr 51/45, o powierzchni użytkowej 5.056 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „regeneracji i produkcji z częścią socjalno-biurową” - wydzielona część produkcyjna z biurowo-socjalną, o pow. użytkowej 3.309 m2, wraz z udziałem 1/4 w działce nr 51/55, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją. Wraz ze sprzedażą nieruchomości sprzedaży podlegają ruchomości - maszyny i urządzenia stanowiące załącznik nr 2, sprzęty komputerowe stanowiące załącznik nr 3, narzędzia, osprzęt, wyposażenie techniczne stanowiące załącznik nr 4 oraz wyroby gotowe i materiały magazynowe stanowiące załącznik nr 5, za łączną cenę wywoławczą 1.032.899,18 zł netto (jeden milion trzydzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 18/100), w tym cena ruchomości 242.647,50 zł netto (dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści siedem zł 50/100);
11. Działka nr 51/46, o powierzchni użytkowej 336 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem „regeneracji i produkcji”-wydzielona część usługowo-produkcyjna, o pow. użytkowej 185 m2, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 w stanowiące drogę wewnętrzną oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 43.305,57 zł netto (czterdzieści trzy tysiące trzysta pięć zł 57/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
12. Działka nr 51/47, o powierzchni użytkowej 156 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem portierni - administracyjno-biurowym, o pow. użytkowej 46 m2, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/42, udziałem 1/18 w działce nr 51/49 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 17.445,29 zł netto (siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć zł 29/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
13. Działka nr 51/48, o powierzchni użytkowej 328 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowana, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiących drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 9.634,45 zł netto (dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery zł 45/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
14. Działka nr 51/50, o powierzchni użytkowej 520 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowana, wraz z udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiące drogi wewnętrzne, oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 13.963,78 zł netto (trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy zł 78/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
15. Działka nr 51/51, o powierzchni użytkowej 5.217 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem administracyjnym z częścią biurowo-socjalną o pow. użytkowej budynku 966 m2 oraz wiatą stalową o pow. zabudowy wiaty ok.230 m2 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 51/52, udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 395.897,15 zł netto (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł 15/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
16. Działka nr 51/53, o powierzchni użytkowej 1.117 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem magazynowo-garażowym o pow. użytkowej 110 m2 i hydrofornią magazynowo-gospodarczą o pow. użytkowej 51 m2 wraz z udziałem 1/3 w działce nr 51/52, udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42, stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 37.037,21 zł netto (trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem zł 21/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
17. Działka nr 51/54, o powierzchni użytkowej 5.038 m2, w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem kotłowni o pow. użytkowej 742 m2 i wiatą wraz z udziałem 1/4 w działce nr 51/55, udziałem 1/3 w działce nr 51/52, udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 186.285,08 zł netto (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć zł 08/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
18. Działka nr 51/56, o powierzchni użytkowej 2.610 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowana wraz z udziałem 1/4 w działce nr 51/55, udziałem 1/18 w działce nr 51/49, udziałem 1/18 w działce nr 51/42 stanowiące drogi wewnętrzne oraz udziałem 1/18 w działce nr 51/40 zabudowanej trafostacją, za łączną cenę wywoławczą 57.647,31 zł netto (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem zł 31/100), w tym cena ruchomości 412,50 zł netto (czterysta dwanaście zł 50/100);
19. Działka nr 51/25, o powierzchni użytkowej 135 m2, w użytkowaniu wieczystym, niezabudowana z infrastrukturą – kolektorem, za cenę 2.093,44 zł netto (dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy zł 44/100).
Oferty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz ASR Przemysław Makuła z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 233/18” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę i numer działki, której dotyczy oferta.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2020 roku o godz. 14.30, Sala B-68, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 18 sierpnia 2020 roku w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy: EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze: 37 1090 2620 0000 0001 4158 6625.

Regulamin Przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, (kontakt telefoniczny tel. nr 504 271 728), e-mail: mazsyndyk@wp.pl

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 53746
Liczba wyświetleń strony: 34Rodzaj budynku Magazynowo-biurowy
Cena 3040000
Rynek Wtórny
Liczba pięter 1
Powierzchnia 482458
Przeznaczenie (obiekt) Przemysłowo/Produkcyjne

Lokalizacja