syndyk sprzeda z wolnej ręki

syndyk sprzeda z wolnej ręki
syndyk sprzeda z wolnej ręki
syndyk sprzeda z wolnej ręki
Cena 1 249 500 zł
Cena za metr 734 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Lubelskie/Lublin , Zemborzycka 57F

Syndyk masy upadłości spółki IGE Budownictwo – Energetyka sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 6/18 o pow. 1703 m2, położnej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 57f zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi przedmiot odrębnej własności, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LU1I/00146149/8 za cenę nie niższą niż 1.249.500 netto ( jeden milion dwieście czterdzieści dziewieć tysięcy pięćset złotych) to jest za 85% ceny oszacowana wynikającej z operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą Annę Trocką – Smoleńską. . Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „NIE OTWIERAĆ - OFERTA – Konkurs ofert sprzedaż nieruchomości IGE Budownictwo – Energetyka Sp. z o.o. w upadłości” należy składać do dnia 4 maja 2021 r do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres: Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Bednara – Kowal , ul. Spokojna 8A, 20-074 Lublin. Oferty będą przyjmowane po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 81 532 06 70. Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży w tym regulamin sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu: 81 827 33 39; 603 752 794 mail: kamila.drewnowska@protonmail.com.
Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na konto masy upadłości o numerze 70 1140 1094 0000 2823 9300 1001 wadium w wysokości 124.950 zł zł w terminie do dnia poprzedzającego dzień oferty, które będzie stanowiło zabezpieczenie wykonania złożonej oferty.
Oferent z składanej ofercie składa oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości oraz z regulaminem sprzedaży.
Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Bednary – Kowal w dniu 10.05.2021 o godz. 9.00.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 66622
Liczba wyświetleń strony: 71Rodzaj budynku Biurowo-handlowy
Cena 1249500
Rynek Wtórny
Prąd jest
Rodzaj kanalizacji CO miejskie
Liczba pięter 1
Powierzchnia 1703
Przeznaczenie (obiekt) Handlowo-Usługowe
Rampy rozładunkowe brak

Lokalizacja