Syndyk sprzeda garaż wielostanowiskowy

Syndyk sprzeda garaż wielostanowiskowy
Cena 180 000 zł
Cena za metr 365 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Małopolskie/Kraków , Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 6

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup:
udziału wynoszącego 44623/49279 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny o numerze LUA w postaci garażu wielostanowiskowego, znajdujący się w budynku położonym w Krakowie przy ul. Modrzewskiego 6, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00341108/4 wraz ze związanymi z nim prawami. Udział odpowiada prawu korzystania z 9 miejsc postojowych.
Cena wywoławcza wynosi 180.000,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100% wartości oszacowania.
Warunki sprzedaży:
1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup udziału w garażu przy ul. Modrzewskiego 6 w trybie z wolnej ręki dot. SM Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości, sygn. akt VIII GUp 11/16”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 23.04.2021 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 23.04.2021 r. na rachunek bankowy o nr 34 1020 2892 0000 5802 0158 6759.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 26.04.2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.
SZCZEGÓŁY NA: www.zieciak.com.pl

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 67441
Liczba wyświetleń strony: 50Rodzaj budynku Niski blok
Cena 180000
Rynek Wtórny
Liczba pięter 6
Powierzchnia 493
Przeznaczenie (obiekt) Inny

Lokalizacja