Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin

Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu, Lublin
Cena 67 750 zł
Cena za metr 1 414 zł/m2
Numer telefonu {{ phonehidden }}
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Adres /Lubelskie/Lublin , Zbigniewa Herberta 20

Syndyk masy upadłości Tomasza Mazura nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty udziału 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Herberta 20/74, o nr. KW: LU1I/00264664/8 wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku, za cenę nie niższą niż 67 750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Oferty należy kierować drogą korespondencyjną (przesyłką poleconą) lub kurierską na adres: kancelaria syndyka Adaminy Partyckiej-Skrzypek, ul. G. Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin lub złożyć osobiście w kancelarii (pod tym samym adresem) w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2021 roku (w przypadku nadania na poczcie liczy się data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi 30 kwietnia 2021 roku, godz. 12.00 w kancelarii syndyka.

Nr oferty w PortaleNieruchomosci.pl: 67691
Liczba wyświetleń strony: 23Cena 67750
Rynek Wtórny
Rok budowy 1970
Piętro 1
Powierzchnia 47.9
Rodzaj budynku Niski blok
Liczba pięter 4
Liczba pokoi 3

Lokalizacja