AK PROPERTY - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

AK PROPERTY - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Informacje podstawowe

Adres:
Doki 1
80-863 Gdańsk

Tel: 58 769-28-38

Fax: 58 769-28-39

E-mail: bga@akproperty.pl

Adres www: www.akproperty.pl

AK PROPERTY - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

AK PROPERTY - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

O firmie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AK PROPERTY” rozpoczęła działalność w 2007 roku. Siedziba firmy znajduje się w Gdańsku.

Działalność firmy obejmuje zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi, biurowymi, przemysłowymi a także wszelkimi innymi użytkowymi. Poza oferowaniem profesjonalnych standardowych usług zarządzania i administrowania, firmę naszą wyróżnia spośród innych działających na rynku posiadanie własnego zespołu radców prawnych, dzięki czemu służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych związanych z nieruchomościami.

Zarządcy nieruchomości działający w imieniu firmy posiadają wymagane prawem licencje zawodowe. Wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych pracowników, zarówno w zakresie zarządzania nieruchomościami, działalności spółdzielczej oraz członkostwa w zarządach spółek inwestycyjnych i wspólnot mieszkaniowych, pozwala na pełne zrozumienie i zaspokojenie potrzeb naszych kontrahentów. Aby zagwarantować jak najwyższą jakość usług, każdą nieruchomość traktujemy w sposób indywidualny zawsze mając na uwadze dobro naszych klientów.

Od 1999 roku do dnia dzisiejszego zarządcy związani z „AK PROPERTY” zarządzają przemysłowymi terenami postoczniowymi wraz z prawie 200 obiektami budowlanymi o łącznej powierzchni użytkowej ponad 150 000 m2 oraz będąc członkami władz spółki Synergia 99 biorą czynny udział w tworzeniu projektu nowej miejskiej dzielnicy Gdańska - „Młode Miasto”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, lokali użytkowych jak i obiektów przemysłowych.

AK PROPERTY - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Oferta

Proponowany zakres usług dla wspÓlnot mieszkaniowych

Przejmowanie, na zlecenie właścicieli, w zarządzanie lub administrowanie nowych nieruchomości od developera,

Przejęcie i prowadzenie całej dokumentacji technicznej nieruchomości oraz ewidencji poszczególnych właścicieli zgodnie z obowiązującym prawem,

Rejestracja zgodnie z wymogami prawa nowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz założenie rachunku bankowego wspólnoty,

Prowadzenie profesjonalnej obsługi finansowo - księgowej dla nieruchomości,

Obsługa prawna,

Reprezentacja właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych przed urzędami i organizacjami rządowymi i samorządowymi,

Zawieranie umów na wykonywanie wszelkich niezbędnych usług do niezawodnego funkcjonowania nieruchomości, nadzór nad ich wykonawstwem,

Przygotowywanie i rozliczanie uchwalonego przez wspólnotę rocznego budżetu operacyjnego zabezpieczającego wymagania prawidłowej obsługi nieruchomości,

Przygotowywanie bankowych dokumentów opłat i dokonywanie bieżących przelewów wraz z rozliczaniem właścicieli nieruchomości,

Prowadzenie windykacji należności,

Organizacja prac porządkowych, ogrodniczych, remontowych oraz dokonywanie wymaganych prawem budowlanym przeglądów technicznych,

Obsługa techniczno - eksploatacyjna obiektu, bieżąca konserwacja,

Obsługa administracyjna i prowadzenie wszelkich bieżących spraw związanych z nieruchomością w tym przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

Odczyty i rozliczenia z dostawcami jak i z właścicielami wszelkich nośników energetycznych w nieruchomości; sposób rozliczania jest prowadzony po uzgodnieniach z użytkownikami nośników i jest dostosowany do istniejących możliwości technicznych opomiarowania,

Prowadzenie dodatkowych usług wyżej nie ujętych, a wynikających z potrzeb właścicieli nieruchomości.

AK PROPERTY - Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Galeria