Jak uzyskać pozwolenie na budowę hali magazynowej?

2023-05-22

Jak uzyskać pozwolenie na budowę hali magazynowej?

Stalowe hale magazynowe to rozwiązanie praktyczne, skuteczne i stosunkowo tanie. Budową takiego obiektu może się zająć wyspecjalizowana firma, ale zanim to nastąpi, konieczne jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwoleń. Jak to wygląda w praktyce i co warto na ten temat wiedzieć? Zapraszamy do lektury!

 


Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

Na samym początku należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to rzecz niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę hali magazynowej. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy (w zależności od tego, gdzie będzie realizowana inwestycja). W przedstawionym dokumencie trzeba określić powierzchnię zabudowy, wysokość magazynu i zdefiniować jego przeznaczenie. 

 

Ważny jest też opis tego, w jaki sposób do magazynu doprowadzona będzie energia elektryczna, woda czy gaz. Nie można też zapomnieć o dołączeniu kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej, która jest niezbędna do ustalenia lokalizacji hali. Na mapie powinien zostać dokładnie oznaczony obszar inwestycji, choć można to obejść, jeśli wskazany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wówczas należy udać się do odpowiedniego wydziału urzędu miejskiego i poprosić o wypis i wyrys z planu miejscowego. 

 

Uzyskanie pozwolenia na budowę hali magazynowej zależy w znacznej mierze od rodzaju działki. Często konieczne jest złożenie wniosku o warunki techniczne przyłączy, aby zapewnić obiektowi dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej itd. W takim dokumencie musi znaleźć się mapa wskazująca lokalizację inwestycji wraz z informacjami dotyczącymi rodzaju budowy i szacunkowym poborem wody. 

 

Projekt budowy w praktyce

 

Następnym etapem jest opracowanie właściwego projektu budowlanego, z czym należy zgłosić się do architekta. Określa on rodzaj i ilość składowanych w magazynie materiałów, rodzaj transportu, gabaryty i funkcję budynku, procesy technologiczne, liczbę urządzeń i maszyn oraz liczbę zatrudnionych osób. Architekt przygotuje jedną lub kilka koncepcji, a gdy ta zostanie zaakceptowana, będzie można opracować wielobranżową dokumentacją projektową wraz z projektem budowlanym hali magazynowej, budżetem i harmonogramem prac.  

 

Dany projekt musi spełniać wymagania sanitarne i te związane z ochroną przeciwpożarową wraz z normami BHP. Kluczowa jest też opinia wydziału ochrony środowiska czy pozwolenie na wycięcie drzew (jeśli zajdzie taka potrzeba). Po uzyskaniu wszystkich dokumentów, czyli: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji środowiskowej i decyzji związanej przyłączami, można złożyć wniosek o pozwolenie na budowę hali magazynowej. 

 

Warto tutaj dodać, że takie pozwolenie ma ważność do maksymalnie 3 lat. Pozwolenie wydawane jest w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. O rozpoczęciu prac budowlanych trzeba powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, któremu należy również wysłać kopię pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. Istnieje też opcja postawienia tymczasowej hali stalowej, ale w takim wypadku można ją użytkować jedynie przez 180 dni.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.borga.pl/hale-stalowe/magazynowe/